06700 Napkin Mealmate 1-Ply 18pk x 300/cs White Swan

06700 Napkin Mealmate 1-Ply 
18pk x 300/cs White Swan

Product #: SCO06700

Volume: 3.3
Weight: 11.84

Description

06700 Napkin Mealmate 1-Ply 18pk x 300/cs White Swan