TI91929 TEASPOON Wrapped 
White 1000/cs

Product #: TOU91929

Volume: 0.568
Weight: 3.04

Description

TI91929 TEASPOON Wrapped White 1000/cs