TI91959 SPOON Soup Wrapped 
White 1000/cs

Product #: TOU91959

Volume: 0.62
Weight: 4.08

Description

TI91959 SPOON Soup Wrapped White 1000/cs