TI92057 STRAW 8" MILKSHAKE
White 50x250/cs

Product #: TOU92057

Volume: 3.233
Weight: 9.98

Description

TI92057 STRAW 8" MILKSHAKE White 50x250/cs